Tagastustingimused

Tagastamisõigus on 14 päeva jooksul alates kättesaamisest, kui on järgitud kõiki tagastamisega seonduvaid tingimusi:
+
 • Annate tagastamissoovist teada meile e-posti teel esitatud digiallkirjastatud avaldusega. Avaldus peab sisaldama järgmist infot: tagastatav kaup, tellimuse või arve number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda.
 • Lisaks palume märkida ära ka põhjuse, miks soovite tellimust tagastada. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti, kui ei ole kokkulepitud teisiti.
 • Kaup peab olema tagastatud 30 päeva jooksul tagastamissoovi avalduse tegemisest.
 • Toode peab olema kasutamata ning korrektselt pakitud originaalpakendis.
 • Tagastamise kulud kannab vastavalt VÕS § 194 lg 4 kuni 12 EURO ulatuses klient. Näiteks makstud transpordikulu, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule, näiteks vale või defektne toode.
 • Kui klient jätab pakile järele minemata ning kaup saadetakse automaatselt saatjale tagasi, on klient kohustatud tagastamisele kuuluva summa kulud katma.
 • Kui pärast kauba tagastamist müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine.
 • Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul alates tagastatud kauba saabumisest.
 • Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise või rikkumise tõttu.
 • Müüja ei kompenseeri moraalset kahju või saamata jäänud tulu, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
 • Ostja on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul, kui kaup on ostja poolt ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.